غذا اروپا ایران یونان فوتبال مهاجم تیم

غذا: اروپا ایران یونان فوتبال مهاجم تیم پرسپولیس کریم انصاری فرد اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز بازار خودرو تمام خودروهای وارداتی سال ۹۶ مجوز معتبر ثبت سفارش دارند

گمرک کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز ثبت سفارش نیست و تمامی ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ مجوز ثبت سفارش معتب

تمام خودروهای وارداتی سال ۹۶ مجوز معتبر ثبت سفارش دارند

تمام خودروهای وارداتی سال ۹۶ مجوز معتبر ثبت سفارش دارند

عبارات مهم : تجارت

گمرک کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز ثبت سفارش نیست و تمامی ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ مجوز ثبت سفارش معتبر دارند .

به گزارش مهر، گمرک کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: تمامی ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ مجوز ثبت سفارش معتبر دارند و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است.

همچنین متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز های ثبت سفارش گمرک نیست آیا که اساسا مرجع صدور مجوز ثبت سفارش شرکت توسعه تجارت است.

تمام خودروهای وارداتی سال ۹۶ مجوز معتبر ثبت سفارش دارند

اطلاعات مربوط به ۶۴۸۱ دستگاه ماشین که پیش از این اعلام شده است ثبت سفارش این خودروها غیر قانونی و شائبه دار بوده است به همراه مجوز ثبت سفارش معتبر، مجوزهای قانونی و مقرراتی شرکت های ذیربط، روشن و براق در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است و کد ۸ رقمی ثبت سفارش این خودروها به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه گمرک بارگذاری شده است است.

بنابر این گزارش؛ خودروها تماما دارای ضوابط فنی ماشین و نمایندگی مجاز و رسمی در کشور هستند. این خودروها در فهرست خودروهای قابل ورود به کشور قرار دارند که قبلا ضوابط فنی عنوان آیین نامه ضوابط فنی مصوب دولت را از کمیته مربوطه که زیر نظر وزارت صمت است اخذ نموده و دارای نمایندگی رسمی مورد تایید آن وزارتخانه هستند.

گمرک کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز ثبت سفارش نیست و تمامی ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ مجوز ثبت سفارش معتب

خودروهای ترخیص شده است از گمرکات که در فهرست ۶۴۸۱ دستگاه قرار دارند بر اساس بررسی های اولیه کمتر از یک سوم این تعداد بوده و همگی مجوزهای ثبت سفارش معتبر، استاندارد و تاییدیه شرکت توسعه تجارت را دارند. حقوق وعوارض گمرکی این خودروها پرداخت شده است و تشریفات گمرکی به طور کامل انجام و پروانه الکترونیکی جهت این خودروها صادر شده است است و مابقی خودروها در گمرکات توقیف شده است است.

بر اساس اعلام رسمی مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز ورود یا اصطلاحا مجوز ثبت سفارش تعداد ۶۴۸۱ دستگاه ماشین به صورت غیر قانونی در سامانه ثبت سفارش شرکت توسعه تجارت صادر شده است که عنوان در حال پیگیری است.

این گزارش در ادامه به بعضی نکات فنی در خصوص عنوان واردات ماشین اشاره کرده که باید مورد توجه قرار گیرد. این نکات بدهید شرح است :

تمام خودروهای وارداتی سال ۹۶ مجوز معتبر ثبت سفارش دارند

۱) واردات تمامی کالاها به کشور در گام نخست مستلزم اخذ مجوز ثبت سفارش بوده و بدون ارائه مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ترخیص هیچ گونه کالای تجاری از گمرکات سراسر کشور وجود ندارد. طبیعتا تمامی واردکنندگان ماشین نیز جهت واردات ماشین ملزم به اخذ مجوز ثبت سفارش هستند.

۲) مرجع صدور مجوز ثبت سفارش کالا بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات گمرک نیست. بر اساس ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، واردکنندگان کالاهای متفاوت اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. بر اساس تبصره یک ماده فوق الذکر نیز موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

گمرک کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز ثبت سفارش نیست و تمامی ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ مجوز ثبت سفارش معتب

۳) با راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک، مجوز های ثبت سفارش به صورت الکترونیکی اخذ و در سامانه بارگذاری می شود و در صورت عدم ارائه مجوز ثبت سفارش، در گام اول امکان اظهار کالا در سامانه جامع گمرکی وجود ندارد. بنابراین بدون ارائه مجوز ثبت سفارش امکان اظهار خودروهای وارداتی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی وجود ندارد.

۴ )در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی علاوه بر اخذ مجوز ثبت سفارش قبل از اظهار به گمرک، بعد از اتمام تشریفات گمرکی و در موقع خروج نیز ضمن ارائه vin خودروهای وارداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در موقع خروج خودروها، گمرکات نسبت به اخذ تاییدیه مجدد مشخصات خودروها و مجوزهای ثبت سفارش و نمایندگی های رسمی خودروهای وارداتی به صورت سیستمی اقدام می کنند.

تمام خودروهای وارداتی سال ۹۶ مجوز معتبر ثبت سفارش دارند

۵) مجوز ثبت سفارش و تاییدیه ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ در بانک اطلاعاتی گمرک ثبت شده است و مستندات آن موجود هست. مستندات مجوز ثبت سفارش این تعداد ماشین اخذ و سپس اجازه ترخیص از گمرکات داده شده است هست. تمامی این مجوزها در بانک اطلاعات گمرک موجود بوده و قابل دسترسی است.

۶) با کمک گمرک الکترونیک، گواهی های ترخیص ماشین نیز به صورت الکترونیکی جهت شماره گذاری ماشین در اختیار مرکز شماره گذاری ماشین قرار می گیرد.

بر این اساس و با عنایت به از بین بردن گواهی نامه های کاغذی؛ مراکز شماره گذاری ماشین جهت استعلام و تطبیق مشخصات خودروهایی که پروانه گمرکی آنها در گمرکات صادر گردیده به صورت الکترونیکی و بدون دخالت عامل انسانی اقدام نموده و این اطلاعات را به صورت اینترنتی مستقیما از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک دریافت و با ماشین تطبیق می دهند.

واژه های کلیدی: تجارت | ماشین | دستگاه | وارداتی | ثبت سفارش | خودروهای وارداتی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs